archiwum

 

Zamierzenia do planu remontów na rok 2022

26 Listopad, 2021 08:47

Przedstawiamy propozycje i wnioski do projektu planu remontów w zasobach mieszkaniowych ŁSM na rok 2022, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym danej nieruchomości. Ewentualne uwagi lub sugestie prosimy zgłaszać do 10 grudnia 2021 r.

zamierzenia do planu remontów na rok 2022 >>>

 


 

Zamierzenia do planu remontów na rok 2021

2 Grudzień, 2020 10:46

Przedstawiamy propozycje i wnioski do projektu planu remontów w zasobach mieszkaniowych ŁSM na rok 2021, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym danej nieruchomości. Ewentualne uwagi lub sugestie prosimy zgłaszać do 11 grudnia 2020 r.

zamierzenia do planu remontów na rok 2021 >>>

 


 

Plan remontów na rok 2020

7 Maj, 2020 11:34

Przedstawiamy plan remontów w zasobach mieszkaniowych Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2020. Szczegóły w załączniku.

Planu remontów na rok 2020 >>>

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

4 Maj, 2020 13:52

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, działając w oparciu o „Regulamin zlecania i wykonywania usług oraz robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku.”, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

docieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Orzechowej 6 i Polna 7 w Łasku. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2020 r.

Termin składania ofert określa się na dzień 14.05.2020 r. do godz. 14.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do nabycia na stronie internetowej Spółdzielni: www.lsmlak.pl

ŁSM dopuszcza złożenie oferty na jedno zadanie, natomiast z uwagi na istniejącą epidemię zakres robót do wykonania może ulec zmianie o czym oferent zostanie poinformowany przed podpisaniem umowy.

Szczegółowych informacji udziela Remigiusz Milcz – tel. 606 470 210.

zaproszenie do złożenia oferty >>>

specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>

przedmiar robót - Polna 7 >>>

przedmiar robót - Orzechowa 6 >>>

 


 

Konkurs ofert na usługę sprzątania klatek schodowych

10 Styczeń, 2020 12:15

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na usługę sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Oferty zgodne ze specyfikacją przetargową należy składać w zamkniętej kopercie w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. 9 Maja 6 do dnia 14 lutego 2020 do godz. 15.00.

Informacja - tel.43 675-21-36.

specyfikacja przetargowa >>>

 


 

Projekt planu remontów na rok 2020

27 Listopad, 2019 12:50

Przedstawiamy propozycje i wnioski do projektu planu remontów w zasobach mieszkaniowych ŁSM na rok 2020, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym danej nieruchomości. Ewentualne uwagi lub sugestie prosimy zgłaszać do 7 grudnia 2019 r.

Projekt planu remontów na rok 2020 >>>

 


 

Zgłoszenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej do konkursu firmy Nivea

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgłosiła urządzenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Kolumnie do konkursu firmy Nivea. Apelujemy o udział w głosowaniu, który daje szansę realizacji  przedsięwzięcia przy ograniczonym udziale środków własnych. Oddawaj swoje głosy na stronie internetowej:

www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko

Prosimy o zachęcenie do udziału w konkursie członków swoich rodzin, znajomych itp.

 


 

Zmiana godzin urzędowania

Z dniem 1 września 2013 r. na wniosek mieszkańców uległy zmianie godziny urzędowania biura Zarządu oraz administracji osiedli.

Wydłużony został czas przyjmowania interesantów we wtorki do godz. 18.00 . Pozostałe dni tygodnia czas urzędowania w godz. 7.00 – 15.00.

 


 

"Odświeżamy nasze miasto"

W dniu 10 sierpnia 2012 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku odbyło się posiedzenie koalicjantów projektu „Odświeżamy nasze miasto”.

Program ten jest realizowany w 16 województwach w Polsce i ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. Celem projektu jest:

Wzmacnianie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z póź. zm.)

Wzmacnianie przestrzegania ustawy przez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne).

Nowelizacja ustawy antynikotynowej >>>