archiwum

 

Zgłoszenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej do konkursu firmy Nivea

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgłosiła urządzenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Kolumnie do konkursu firmy Nivea. Apelujemy o udział w głosowaniu, który daje szansę realizacji  przedsięwzięcia przy ograniczonym udziale środków własnych. Oddawaj swoje głosy na stronie internetowej:

www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko

Prosimy o zachęcenie do udziału w konkursie członków swoich rodzin, znajomych itp.

 


 

Zmiana godzin urzędowania

Z dniem 1 września 2013 r. na wniosek mieszkańców uległy zmianie godziny urzędowania biura Zarządu oraz administracji osiedli.

Wydłużony został czas przyjmowania interesantów we wtorki do godz. 18.00 . Pozostałe dni tygodnia czas urzędowania w godz. 7.00 – 15.00.

 


 

"Odświeżamy nasze miasto"

W dniu 10 sierpnia 2012 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku odbyło się posiedzenie koalicjantów projektu „Odświeżamy nasze miasto”.

Program ten jest realizowany w 16 województwach w Polsce i ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. Celem projektu jest:

Wzmacnianie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z póź. zm.)

Wzmacnianie przestrzegania ustawy przez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne).

Nowelizacja ustawy antynikotynowej >>>