Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasku informuje, iż od dnia 01.01.2023 r. zwalnia się lokal użytkowy o powierzchni 69,30 m2, położony w Łasku przy ulicy Batorego 44.

Oferty na najem lokalu należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (43) 675-21-36.