Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w pawilonie handlowym przy ul. Batorego 42 w Łasku zwalnia się lokal użytkowy o pow. użytkowej 121,60 m2.

Oferty na najem lokalu należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask do dnia 10 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (43) 675-21-36.