W maju odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Łask.

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6:00 i należy je zgromadzić przy gniazdach pojemników na odpady do tego czasu lub w dniu poprzedzającym.

Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale (złom), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze), urządzenia zawierające freony (lodówki),  zużyte opony (do rozmiaru 1250  mm x 400 mm), baterie i akumulatory.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze oraz nieruchomości letniskowe. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, części samochodowe.

 

harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych