ogłoszenia ŁSM

 

APEL

W związku z występującym w ostatnim okresie znacznym wzrostem ilości przypadków dewastacji i wandalizmu apelujemy do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie faktów występowania tego typu zdarzeń na Komendę Policji i dzielenie się z funkcjonariuszami wszelkimi spostrzeżeniami umożliwiającymi ustalenie sprawców. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z ustawowymi uregulowaniami finansowania robót remontowych, koszty związane z usunięciem szkód pokrywają mieszkańcy nieruchomości których one dotyczą. Oznacza to iż sami mieszkańcy są faktycznie stroną pokrzywdzoną i w interesie każdego z mieszkańców jest ograniczenie ich występowania.

 


 

OGŁOSZENIE

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, iż informacja o wszelkich przedsięwzięciach remontowo-modernizacyjnych Sp-ni jest wywieszana w komunikatach na klatkach schodowych (z pieczątką Spółdzielni) lub kierowana bezpośrednio korespondencja.

  

Prosimy o nie branie pod uwagę oświadczeń wszelkich firm, które powołują się na jakiekolwiek uzgodnienia ze Spółdzielnią, gdyż jest to nieuczciwa praktyka marketingowa.