Przetargi

 

Ogłoszenie o przetargu

10 Wrzesień, 2021 14:36

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasku z siedzibą 98-100 Łask, ul. 9 Maja 6, ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orzechowej 2 w Łasku, pokrytego gontem bitumicznym, polegającym na:

  • Pokryciu dachu blachą płaską powlekaną, papą termozgrzewalną lub inną certyfikowaną metodą o porównywalnym standardzie trwałości – pow. dachu około 800 m2.

Oferty należy opracowywać na podstawie SIWZ i dokumentacji technicznej, dostępnych w siedzibie Spółdzielni. - pytania dotyczące przetargu można składać drogą mailową na adres lsm@lsmlask.pl.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 43 675 21 36 lub 606 470 210.

Oferty należy składać - opisaną kopertę - "Remont dachu – Orzechowa 2 w Łasku" z ofertą wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed wejściem do biura Zarządu Spółdzielni przy ul. 9 Maja 6.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bądź odstąpienia od konkursu ofert w całości bez podania przyczyny.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>

aktualizacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia >>>

rysunek 1 - Orzechowa 2 >>>

rysunek 2 - Orzechowa 2 >>>