Przetargi

 

Zaproszenie do złożenia ofery

3 Kwiecień, 2019 09:14

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łasku ul. 9 Maja 6, zaprasza do złożenia pisemnej oferty, w ramach remontów 2019 roku, na remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną grub. 5,2 mm, kolor czerwony, budynku wielorodzinnego przy ul. Jodłowej wraz z wykorzystaniem obróbek kominów i lukarn. Powierzchnia dachu około 800 - 900 m2.

Określenie dokładnej powierzchni dachu leży po stronie oferenta.

Osobą do kontaktu ze strony ŁSM jest Remigiusz Milcz - tel. 606 470 210.


Oferta winna zawierać:

  • szczegółowy kosztorys, zawierjący przedmiar oraz składniki remontowe,
  • kopię aktualnego wpisu do CEIDG potwierdzjącą, że profil działania odpowiada przedmiotowi przetargu,
  • okres gwarancji oraz formę należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy (gotówka, gwarancja bankowa) - 4 % wartości brutto,
  • terminy płatności,
  • ubezpieczenie OC od działalności gospodarczej na min. 100 tys. zł.

Planowany termin zakończenia robót - 31.07.2019 r.

Termin składania ofert określa się na dzień 18.04.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie biura Zarządu Spółdzielni ul. 9 Maja 6.