DZIAŁ  CZŁONKOWSKI:

 • informowanie o warunkach uzyskania prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, miejsca postojowego, garażu bądź nabycia uprawnień do danego lokalu,
 • informowanie o warunkach uzyskania członkostwa oraz załatwianie spraw związanych z nabyciem/ustaniem członkostwa w wyniku nabycia/zbycia prawa do lokalu, wypowiedzenia członkostwa oraz skreślenia z rejestru członków,
 • przygotowywanie i wydawanie zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni umów związanych z nabyciem prawa do lokalu,
 • informowanie o organizowanych przetargach, konkursach i zasadach ich przeprowadzania, w celu nabycia prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, miejsca postojowego lub zawarcia umowy najmu
  na te lokale,
 • prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem własności lokali na osoby (podmioty prawne) uprawnione,

 

Telefon kontaktowy: 43 675-21-36

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ADMINISTRACJA:

 • ewidencja zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • utrzymanie porządku i ładu na osiedlu,
 • praca sprzątaczy posesji i konserwatorów,
 • korzystanie z urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez mieszkańców osiedla,
 • zgłaszanie i usuwanie usterek i wad budowlanych w lokalu mieszkalnym i użytkowym,
 • dezynfekcja i deratyzacja urządzeń i pomieszczeń na terenie osiedla,
 • prowadzenie zagadnień regresów ubezpieczeniowych.

 

Nasze administracje:

 

Administracja osiedla
Sobieskiego i Mickiewicza

ul. Jana Pawła II 6a

Telefon kontaktowy:
43 675-54-56 lub 606-905-309

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osiedle Sobieskiego:

 • Jana Pawła II 2
 • Jana Pawła II 3
 • Jana Pawła II 4
 • Jana Pawła II 6
 • Jana Pawła II 8
 • Jana Pawła II 9b
 • Jana Pawła II 10
 • Polna 1
 • Polna 7
 • Narutowicza 5
 • Narutowicza 7
 • 9 Maja 46

- Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • Jana Pawła II 5
 • Jana Pawła II 12
 • Jana Pawła II 16
 • Polna 11
 • Polna 17
 • Polna 19
 • Południowa 3
 • C. Skłodowskiej 2
 • C. Skłodowskiej 3
 • C. Skłodowskiej 5
 • C. Skłodowskiej 7
 • Kościelna 2
 • Narutowicza 30
 • 1 Maja 1
 • 1 Maja 3
 • 1 Maja 5
 • 1 Maja 7

 

Osiedle Mickiewicza:

 • 1 Maja 2
 • Rodziny Bujnowskich 1
 • Rodziny Bujnowskich 2
 • Rodziny Bujnowskich 3
 • Rodziny Bujnowskich 4
 • Rodziny Bujnowskich 6
 • Karpińskiego 1
 • Karpińskiego 3
 • Karpińskiego 5
 • Kononowicza 1
 • Kononowicza 2
 • Kononowicza 3
 • Kononowicza 4
 • Kononowicza 5
 • Kononowicza 6
 • Kononowicza 8

Administracja osiedla
Batorego

 ul. Batorego 42

Telefon kontaktowy:
43 675-33-68 lub 784-075-382

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osiedle Batorego:

 • Batorego 11
 • Batorego 9
 • Batorego 9a
 • Batorego 34
 • Batorego 36
 • Batorego 38
 • Batorego 40
 • Batorego 46
 • 9 Maja 63
 • 9 Maja 65
 • 9 Maja 67
 • 9 Maja 69
 • 9 Maja 71
 • 9 Maja 73
 • 9 Maja 75
 • Spółdzielcza 1
 • Spółdzielcza 3
 • Spółdzielcza 5
 • Spółdzielcza 7
 • Warszawska 30
 • Warszawska 32
 • Warszawska 34

Administracja osiedla
Przylesie i Kolumna

ul. Batorego 42

Telefon kontaktowy:
43 675-33-68 lub 666-156-084

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osiedle Przylesie:

 • Jodłowa 2
 • Jodłowa 3
 • Jodłowa 4
 • Jodłowa 5
 • Jodłowa 6
 • Jodłowa 7
 • Jodłowa 9
 • Dębowa 2
 • Dębowa 4
 • Dębowa 8
 • Jesionowa 1
 • Jesionowa 2
 • Jesionowa 3
 • Jesionowa 4
 • Jesionowa 5
 • Jarzębinowa 1
 • Jarzębinowa 4
 • Cisowa 1
 • Cisowa 2
 • Cisowa 3
 • Orzechowa 2
 • Orzechowa 3
 • Orzechowa 4
 • Orzechowa 6
 • Topolowa 4
 • Szkolna 6
 • Szkolna 8
 • Bohaterów Września 2
 • Bohaterów Września 4
 • Bohaterów Września 6

- Wspólnota Mieszkaniowa:

 • Dębowa 6

 

Kolumna:

 • Harcerska 2
 • Harcerska 4

- Wspólnota Mieszkaniowa:

 • Toruńska 2

 

DZIAŁ Czynszów

 • naliczania należności za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • kontrola zadłużeń z tytułu opłaty za mieszkanie i z tytułu czynszu najmu,
 • przygotowanie wezwań do zapłaty,
 • naliczanie odsetek od niezapłaconych należności,
 • prowadzenie zagadnień związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • windykacja należności,
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o przysługującym prawie do lokalu dla osób fizycznych i podmiotów prawnych,
 • aktualizacja danych osobowych,
 • rozliczanie wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

 

Telefon kontaktowy: 43 675-52-72 lub 43 675-21-36

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

DZIAŁ TECHNICZNY:

 • realizacja spraw remontowych i nadzór nad pracą podwykonawców
 • prowadzenie spraw inwestycyjnych,
 • nadzorowanie procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
 • organizowanie przetargów na roboty budowlane, projektowe, ich prowadzenie i sporządzanie stosownych umów na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową i zgodną z dokumentacją techniczną i kosztorysową realizacją robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowania przeglądów stanu technicznego zasobów,
 • bieżące prace konserwacyjne.

 

Telefon kontaktowy: 43 675-56-88

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.