Regulamin porządku domowego Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasku

 

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

 

 

 

 

 

Zasady realizacji i zagospodarowania miejsc parkingowych i garaży