Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przyjmuje pisemne oferty na zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr 13 położony w Łasku przy ulicy Bohaterów Września 4 (III piętro, pow. 42,27 m2, składający się z: 1 pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju), dla którego ustalono minimalną wysokość stawki najmu w kwocie 19,00 zł/m2.

Prosimy o wpłatę WADIUM na nr konta bankowego:
PKO BP   17 1020 3437 0000 1002 0015 1746

Ofertę (druk oferty w załączeniu do niniejszego pisma oraz potwierdzenia wniesienia wadium) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na najem lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Łasku przy ul. Bohaterów Września 4” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 6 do dnia 16.02.2024 r. godz. 14:00.

 

więcej informacji

oferta najmu lokalu mieszkalnego

rzut lokalu

wzór umowy

 

 ROZSTRZYGNIĘTO