Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w poniższym załączniku publikuje odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję mieszkańców naszych zasobów z dnia 17 stycznia 2023 w sprawie objęcia dostawy gazu na cele grzewcze budynków mieszkalnych realizowane przez miejskie spółki ciepłownicze ceną regulowaną.

 

 

 

 

 

 

 

treść odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję mieszkańców