Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie naprawy pokrycia dachowego - pawilon handlowy ul. Polna 9 w Łasku.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin realizacji: do 15 października 2023 r.

Oferty należy składać do 11 września 2023 r. do godz. 13:00 w sekretariacie biura zarządu ŁSM (ul. 9 Maja 6; 98-100 Łask).

 

specyfikacja warunków zamówienia

przedmiar robót

 

ROZSTRZYGNIĘTO