Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na „Konserwacja pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych przy ul. Kononowicza 2 i 8; Jana Pawła II 3; Jana Pawła II 9B; Spółdzielcza 7; Orzechowa 3; Cisowa 2 w Łasku”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

Termin wykonania robót: do 30 września 2024 r.

Oferty można dostarczyć pocztą lub osobiście do sekretariatu ŁSM (ul. 9 Maja 6; 98-100 Łask) w terminie do 26 marca 2024 r. do godz. 13:00.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy ŁSM (ul. 9 Maja 6, pokój nr 6); tel. 43 675 21 36 lub 606 470 210.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

ROZSTRZYGNIĘTO