Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na „Roboty malarskie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych ŁSM".

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w poniższym załączniku.

Termin realizacji robót: do 30 września 2024 r.

Zakres zamówienia:
Roboty malarskie elewacji lub mycia elewacji dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych ŁSM:

  • ul. Karpińskiego 1 i 3,
  • ul. Karpińskiego 5 – szczyt północny i ściana półn. I klatka schodowa,
  • ul. 9 Maja 46,
  • ul. Narutowicza 7 – ściana zachodnia,
  • ul. Spółdzielcza 1 – szczyt zachodni,
  • ul. Spółdzielcza 7 – (wiatrołap I i II kl. schodowa),
  • ul. Warszawska 30 – kl. III – szczyt zachodni,
  • ul. 9 Maja 63, 65, 67, 69 – szczyty północne,
  • ul. Batorego 34 kl. I – piętro 4 od strony balkonów.

Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie biura Zarządu ŁSM (ul. 9 Maja 6; 98-100 Łask) w terminie do 8 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 ROZSTRZYGNIĘTO