Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż na terenie Bazy Konserwacyjno Remontowej przy ul. Armii Krajowej 55 w Łasku zwalniają się następujące pomieszczenia:

  • plac o pow. ok. 1200 m2 wraz z zespołem wiat o pow. użytkowej 141,85 m2
  • garaż (wysoki) o powierzchni użytkowej 34,20 m2
  • garaż (wysoki) o powierzchni użytkowej 34,20 m2

Oferty na najem lokalu należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask do dnia 26 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (43) 675-21-36.